• 2
  • 3
  • 1(1)
  • COB dual dimming series

    COB 듀얼 디밍 시리즈

    제품 설명 ● CCT : 2700K ~ 5700K ● 6 / 8.9 / 12 / 19 mm LES ● CRI 90 제공 ● 3 단계 비닝 ● 전압 : 9V / 36V ● LM-80 인증 제품 번호 Luminous surface (LES) Typ.Ra [ K] [Im] [lm / w] [mA] [mA] Typ.Vf [W] [mA] [W] CCT @ Typ.If @ Typ.If Typ.lf (CC) Typ.lf (WW) 전력 최대 If Max.Power MF-13DA-2757-5S-3232-K7 6mm 92 2700571 91100600 9 6.3 800 7.2 5700704112670 30 MF-15DA-2757-SS-C1C1-K7 8.9mm 92 2700 1156 89 50300 36 12.6 420 15.1 5700 1418109335 ...